هیئت دولت موضوع درج نام مادر در کارت ملی را آنالیز می نماید

به گزارش وبلاگ بیازیان، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به منظور ارج نهادن بر صندلی وارسته مادران سرزمین مان، درخواست درج نام مادر در کارت ملی افراد در کنار سایر اطلاعات هویتی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

هیئت دولت موضوع درج نام مادر در کارت ملی را آنالیز می نماید

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ بیازیان، مطابق مواد (1) و (13) قانون ثبت احوال، وقایع حیاتی نظیر ولادت و وفات در شناسنامه افراد درج می گردد. ماده (13) این قانون، با ارزش نهادن بر صندلی مادر و پدر، بر درج نام هردو والدین در صفحه نخست شناسنامه تصریح دارد.

ولی این موضوع یعنی درج نام مادران در کارت ملی افراد به عنوان نشانگر هویت ملی مغفول مانده است درحالی که این امر از جمله مطالبات مادران محسوب می گردد؛ لذا ضرورت دارد این رویکرد ارزش گذارانه به نقش والدین، در صدور کارت ملی نیز پیش بینی گردد تا نقش مادری زنان و شأن آنان، مورد تکریم واقع گردد.

به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیشنهاد کرده تا با اتخاذ تدابیر متناسب و در چارچوب تکالیف مندرج در اصل (21) قانون اساسی و ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه، در صدور کارت ملی المثنی و یا هرگونه تجدید و صدور کارت های ملی، نام مادر نیز به اطلاعات هویتی مندرج در این کارت ها الحاق گردد. برای تأمین این امر مهم، این معاونت درخواست کرده است تا بند (1) ماده (7) آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنجساله توسعه به صورت زیر اصلاح گردد:

اطلاعات چاپی روی کارت: شامل عکس، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، نام مادر، نام پدر و تاریخ انتها اعتبار کارت

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "هیئت دولت موضوع درج نام مادر در کارت ملی را آنالیز می نماید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هیئت دولت موضوع درج نام مادر در کارت ملی را آنالیز می نماید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید